Backup

Op de back-uppagina kunt u back-ups maken, herstellen, uploaden of downloaden. De back-ups bevatten een volledige back-up van je omgeving. In geval van nood kan een nieuwe iRulez sever worden opgezet in enkele ogenblikken.