Logging

Op de instellingen pagina kunt u het niveau van de logging bepalen. Hier kan u dan debug of info selecteren.

Wanneer debug is ingeschakeld, wordt het volledige pad weggeschreven in tekst bestanden. Dit level genereert hierdoor veel gegevens en kan best enkel gebruikt worden wanneer er problemen ondervonden worden in bepaalde acties.

Het informatie log niveau geeft beperkte meldingen. bijvoorbeeld wanneer een licht aan of uit gaat.

Moest er toch een fout plaatsvinden in een module wordt deze is een apparte error log weggeschreven.